Products 产品中心

初加工生产系列

袋包装机系列

标识打码系列

复卷机系列

动态检重秤

沙漠之星烘干机

 • 边压式热转印色带VPR-219WO
 • 【产品简介】
 • 边压式热转印色带VPR-219WI具有优良的耐热、耐磨及附着能力;边压式热转印色带VPR-219WI广泛应用于食品行业的烘焙类食品以及药业等。
 • 查看大图 我要咨询
  • 产品详情

                                   边压式热转印色带VPR-219WI具有优良的耐热、耐磨及附着能力;边压式热转印色带VPR-219WI广泛应用于食品行

                            业的烘焙类食品以及药业等。  打印本页】【关闭窗口